demanda logohemsida logo

Förvaltning

Fastighetsskötsel, Trädgårdsskötsel, Renhållning samt Gratis Rådgivning

Demandas fastighetsskötare utför det mesta inom teknisk förvaltning såsom :

  • Trädgårdsskötsel

  • Fastighetsskötsel

  • Renhållning

  • Snöröjning

Vi kan även tillstå med Projektledning, Arbetsledning eller övrig Konsultation.

Som alltid så bidrar vi med gratis rådgivning under projektets gång.

Användare

 Demanda - Rodervägen 6 - 434 92 Vallda - Tel 031-878725