demanda logohemsida logo

Anlaggning

Markanläggning, Dränering, Kontrollansvarig samt Gratis Rådgivning


Demandas anläggare utför det mesta inom anläggning såsom:

  • Markanläggning

  • Trädgårdsanläggning

  • Dränering

  • Schaktning

  • Husgrunder

Vi kan även tillstå med Projektledning, Arbetsledning eller övrig Konsultation.

Eftersom från och med årsskiftet ska alla bygglov följas av en Certifierad Kontrollansvarig (KA) så har vi naturligtvis sett till att kunna bidraga med detta också. Läs även Plan och Bygglagen PBL klicka här.

Som alltid så bidrar vi med gratis rådgivning under projektets gång.

 

 

Användare

 Demanda - Rodervägen 6 - 434 92 Vallda - Tel 031-878725